Iwona Makowska

Biuro rachunkowe iwony makowskiej w działdowie

Prowadzi działalność od 17 stycznia 1997. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji księgowej firmom. Wykonujemy usługi profesjonalnie i na podstawie najnowszych przepisów. Dbamy o przygotowanie merytoryczne pracowników naszej firmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi usługami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.

Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę księgową w zakresie prowadzenia księgi podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie kadr , rozliczeń płacowych i ubezpieczeniowych ZUS. Dodatkowo prowadzimy również rozliczenia z PFRON-em.
Dla klientów indywidualnych oferujemy sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, również z dochodów zza granicy.

Pośredniczymy w rozliczeniach podatkowych wobec zagranicznych urzędów skarbowych. Reprezentujemy naszych klientów przed urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami zarówno podczas kontroli jak i bieżących spraw. Dokumenty do wskazanych instytucji przekazujemy drogą elektroniczną.

Dla klientów indywidualnych oferujemy sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, również z dochodów zza granicy. Pośredniczymy w rozliczeniach podatkowych wobec zagranicznych urzędów skarbowych. Usługi świadczymy w oparciu o licencjonowane oprogramowanie firmy INFOR i DGCS na specjalistycznym programie dedykowanym biurom rachunkowym. Dokumenty odbieramy od klienta zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami: osobiście w jego firmie, w biurze, tradycyjną drogą pocztową lub pocztą mailową. Gwarantujemy fachowość, terminowość rozliczeń, bezpieczeństwo i poufność danych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura.

Oferta

Dla firm

Obsługa w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego

 • Odbiór dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie i wysyłanie do urzędu deklaracji drogą elektroniczną
 • Rozliczanie płatnika składek ZUS
 • Przygotowanie i złożenie rozliczenia rocznego
 • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i ZUS
 • Rozliczenia i składanie deklaracji wobec PFRON
 • Przygotowanie i wysyłanie plików JPK

Obsługa w zakresie ksiąg handlowych

 • Odbiór dokumentów
 • Rejestracja dokumentów w programie księgowym
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie i wysyłanie do urzędu deklaracji drogą elektroniczną
 • Sporządzanie raportów i zestawień zgodnie z życzeniem klienta
 • Sporządzanie zeznania rocznego, bilansów, rachunku zysków i strat, sprawozdań finansowych
 • Rozliczanie płatnika składek ZUS
 • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym i ZUS
 • Rozliczenia i składanie deklaracji wobec PFRON
 • Przygotowanie i wysyłanie plików JPK

Obsługa w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Odbiór dokumentów
 • Rejestracja dokumentów w PKPiR
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie do urzędu deklaracji drogą elektroniczną
 • Rozliczanie płatnika składek ZUS
 • Rozliczenia i składanie deklaracji wobec PFRON
 • Przygotowanie i wysyłanie plików JPK

Obsługa kadrowa i płacowa

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zosobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzenie list płac i list zleceń (rachunków dla zleceniodawców)
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej i chorobowej
 • Prowadzenie kart przychodów i sporządzanie informacji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
 • Prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS
 • Sporzadzanie imiennych raportów rozliczeniowych ZUS dla ubezpieczonych
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Nadzór nad ważnością badań lekarskich, szkoleń bhp itp
 • Rozliczenia i składanie deklaracji wobec PFRON
 • Przygotowanie i wysyłanie plików JPK

Dla osób fizycznych

 Sporządzanie zeznań rocznych również z dochodów zza granicy (wszystkie państwa)

Przygotowanie i złożenie zeznań podatkowych wobec zagranicznych urzędów skarbowych we współpracy z profesjonalną firmą doradczą,

Zgodnie z życzeniem klienta jest również możliwość wysyłania deklaracji drogą elektroniczną

Przygotowanie i złożenie wniosków zasiłkowych (np. Kindergeld) wobec zagranicznych urzędów we współpracy z profesjonalną firmą doradczą,

Kontakt

Iwona Makowska

 

BIURO RACHUNKOWE
13-200 DZIAŁDOWO
UL.K.MAŁŁKA 6

 

Tel. 23 697 56 53

Tel. 600 378 303

iwmak@mailto.pl